Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

ROK 2007

Uchwała Nr 1 / II/ 2007 w sprawie przyjęcia zaopiniowania sprawozdania z prowadzanej działalności w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym w CTN

Uchwała Nr 2 / II/ 2007 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z zawartych umów najmu, dzierżawy lub użyczenia przez CTN

Uchwała Nr 3 /II/ 2007 w sprawie zmian w statucie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej i przyjęcia tekstu ujednoliconego statutu

Uchwała Nr 4 / II/ 2007 w sprawie zaopiniowania Planu Rzeczowo- Finansowego na rok 2007 CTN

Uchwała Nr 5/ II/ 2007 w sprawie zaopiniowania Planu Inwestycyjnego CTN na rok 2007

Uchwała Nr 6/ II/ 2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Porządkowego CTN

Uchwała Nr 7/ II/ 2007 w sprawie zaopiniowania zasad kwalifikowania pacjentów do CTN

Uchwała Nr 8 / V/ 2007 w sprawie pozytywnego zaopiniowania korekty nakładów inwestycyjnych w CTN Moszna- Zamek

Uchwała Nr 9 / V/ 2007 w sprawie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego w postaci katedry natryskowej do biczy wodnych

Uchwała Nr 10 / V/ 2007 w sprawie pozytywnego zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji Planu Rzeczowo- Finansowego( bilansu) za 2006 rok w Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek

Uchwała Nr 11/ V/ 2007 w sprawia zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego w CTN Moszna- Zamek w postaci urządzenia do ćwiczeń „atlas”
Uchwała Nr 12 / V/ 2007 w sprawie przeznaczenia zysku z działalności Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek

Uchwała Nr 13/X/2007 w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Planie Rzeczowo- Finansowym CTN Moszna- Zamek za rok 2007

Uchwała Nr 14/X/2007 w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w statucie CTN Moszna- Zamek

Uchwała Nr 15/X/2007 w sprawie pozytywnego zaopiniowania strategii CTN Moszna- Zamek na lata 2007- 2011

Uchwała Nr 16/X/2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek


ROK 2008

Uchwała nr 1 / 2008 w sprawie zakupu lampy Bio-V lub podobnej na doposażenie Działu Fizykoterapii I Hydroterapii CTN.

Uchwała nr 2 / 2008 w sprawie pozytywnego zaopiniowania zakupu mikrociągnika ogrodniczego wraz z osprzętem.

Uchwała nr 3 / 2008 w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego na 2007 r.

Uchwała nr 4 / 2008 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia własnościowego Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek jako SPZOZ na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. " Moszna-Zamek Sp. z o. o." z siedzibą w Mosznej wraz z zakresem zadań objętych projektem kluczowym Województwa Opolskiego p.n. " Moszna-Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej, Kulturowej i Zdrowotnej".

Uchwała nr 5 / 2008 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Prognozy nakładów inwestycyjnych na lata 2008 - 2013 w Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek i źródła ich finansowania.

Uchwała nr 6 / 2008 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego (bilans) Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek za rok 2007 oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 7 / 2008 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu Rzeczowo-Finansowego Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na 2008 rok.

Uchwała nr 8 / 2008 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu Nakładów Inwestycyjnych Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na 2008 rok.

Uchwała nr 9 / 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Porządkowym Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek.

Uchwała nr 11/2008 w sprawie pozytywnego zaopiniowania aktualizacji planu rzeczowo-finansowego Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na 2008 rok.

Uchwała nr 12/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Porządkowym Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek.


ROK 2009

Uchwała nr 1/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz wykonania planu finansowego za rok 2008 w Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek.

Uchwała nr 2/2009 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu nakładów inwestycyjnych Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w 2008 roku.

Uchwała nr 3/2009 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2008 w Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek.

Uchwała nr 4/2009 w sprawie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w 2008 r. w Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek.

Uchwała nr 5/2009 w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na 2009 rok.

Uchwała nr 6/2009 w sprawie zaopiniowania Planu Nakładów Inwestycyjnych Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na 2009 rok.

Uchwała nr 7/2009 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek.

Uchwała nr 8/2009 w sprawie zakupu łóżka do masażu.

Uchwała nr 10/2009 - w sprawie aktualizacji planu rzeczowo - finansowego Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na rok 2009.

Uchwała nr 11/2009 - w sprawie aktualizacji planu nakładów inwestycyjnych Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na rok 2009.

Uchwała nr 12/2009 - w sprawie zmiany Uchwały nr 7/2009 z dnia 07 kwietnia 2009r.

ROK 2010

Uchwała nr 1/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz  wykonania planu finansowego za rok 2009.
Uchwała nr 2/2010 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu nakładów inwestycyjnych w 2009 r.
Uchwała nr 3/2010w sprawie podziału zysku za rok 2009.
Uchwała nr 4/2010 w sprawie planu finansowego i planu nakładów inwestycyjnych na rok 2010.
Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2007-08-13 20:58:41
Wprowadził do BIP: Łukasz KosińskiData modyfikacji: 2010-05-17 14:47:33
Ilość wyświeleń artykułu: 1306Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński