Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: << 3 4 5 6 7 >>
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na: dostawę artykułów spożywczych, przypraw i mrożonek za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

1)    dla części I - artykuły spożywcze i przyprawy,
Przedsiębiorstwo Handlowe APC - AGRA Glapiński Sp. jawna
z siedzibą 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a
Uzasadnienie

a)     oferta została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępo­waniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania,
b)     oferta nie podlega odrzuceniu,
c)     nie wpłynęły inne oferty.

2)    dla części II - mrożonki.
FRIGOOPOL" S.A. z siedzibą 45-345 Opole, ul. Głogowska 35
Uzasadnienie
a)     oferta została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępo­waniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania,
b)     oferta nie podlega odrzuceniu,
c)     nie wpłynęły inne oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2009-11-27 10:02:11
Wprowadził do BIP: Łukasz Kosiński 
Ilość wyświeleń artykułu: 1044 
 

Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Projektu Kluczowego Województwa Opolskiego pn.: „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"".

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowe Badawczo-Projektowe DYNAMIKA Sp. z o.o. z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Kosów 4.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria wymienione w dokumencie „Zaproszenie do składania ofert" z dnia 30 października 2009 r.

Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2009-11-24 15:07:16
Wprowadził do BIP: Teodor Wilk 
Ilość wyświeleń artykułu: 954 
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPOZZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek" - inwestycja celu publicznego
została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:
konsorcjum: Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska s.c. oraz Przed-siębiorstwo Wielobranżowe „Biokonsult Sp. z o.o., siedziba:  60-623 Poznań, ul. Podlaska 13.

Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt.(*), w tym 100 pkt w kryterium CENA oraz 100 pkt w kryterium TERMIN.

Zestawienie pozostałych ofert:

Nazwa firmy

Ilość punktów
w kryterium CENA

Ilość punktów
w kryterium TERMIN

Łączna ilość punktów(*)

Konsorcjum: BeMM Architekci Sp. z o.o. - Warszawa, Polska, KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. - Warszawa, Polska oraz KV Consultores de Ingenieria, Proyectos y Obras S.L. - Madryt, Hiszpania
Siedziba: 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38/lok. 802a

45,24

100,00

61,67

Konsorcjum: „GPVT" Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski Grzegorz Pacer oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR" s.c. Rafał Jankowski Mirosław Bździak
Siedziba: 61-244 Poznań, ul. Ryb 6

48,42

100,00

63,89

(*) - z uwzględnieniem wag dla poszczególnych kryteriów.
Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2009-11-23 15:16:17
Wprowadził do BIP: Łukasz KosińskiData modyfikacji: 2009-11-23 15:19:31
Ilość wyświeleń artykułu: 860Historia zmian >>
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o wszczęciu procedury przetargowej dla zamówienia, o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na:  dostawę artykułów spożywczych, przypraw i mrożonek.

Zamówienie będzie realizowane w częściach:
część I  - artykuły spożywcze i przyprawy,
część II - mrożonki.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączonych plikach.

Załączniki do artykułu:
20091030_1-Ogloszenie.pdf
20091030_2-SIWZ.pdf
20091030_3-SIWZ_zal-1a.pdf
20091030_4-SIWZ_zal-1b.pdf
20091030_5-SIWZ_zal-2a.pdf
20091030_6-SIWZ_zal-2b.pdf
20091030_7-SIWZ_zal-3.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2009-10-30 10:50:56
Wprowadził do BIP: Łukasz Kosiński 
Ilość wyświeleń artykułu: 1545 
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o wszczęciu procedury przetargowej dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na: wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załączniki do artykułu:
20091030_Zaproszenie.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2009-10-30 09:37:50
Wprowadził do BIP: Łukasz Kosiński 
Ilość wyświeleń artykułu: 1555 
Redaguje: Łukasz Kosiński