Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek, z siedzibą w Mosznej zwane dalej
„Centrum” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Centrum
posiada osobowość prawna.

Centrum działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr.91,poz.408 z pózn. zm.),
2. Uchwały Nr 82/1166/71 z dnia 21 grudnia 1971 roku Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Opolu w sprawie wyodrębnienia z działalności Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach - Sanatorium w Mosznej,
3. Zarządzenia Nr 95/96 Wojewody Opolskiego z dnia 9 października 1996 r. w
sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyczno – Sanatoryjnego w
Mosznej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
4. Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej,
5. Statutu.Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2007-08-13 21:59:28
Wprowadził do BIP: Grażyna BoberData modyfikacji: 2008-02-21 09:17:52
Ilość wyświeleń artykułu: 5883Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński