Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Przeprowadzone kontrole Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek
w 2007 roku


1. Kontrola dokumentacji dotyczącej spraw obronnych oraz przestrzegania
zasad magazywania i utrzymania specjalistycznych rezerw służby zdrowia
przechowywanych w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Kontrola w dniu 25.04.2007r.
Kontrolujący: Wydział Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wystąpienie pokontrolne: ZK.III-MD-0932- 9/07 z dnia 25.04.2007r.


2. Kontrola w zakresie ochrony środowiska- gospodarka wodno- ściekowa
Kontrola w dniach 27.04.2007r. i 15.05. 2007r.
Kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Wystąpienie pokontrolne: WI.HS-5020- 050301-/1/07 z dnia 25.05.2007r.


3. Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej
Kontrola w dniach od 29 czerwca 2007r. do 13 lipca 2007r.
Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Organizacyjno- Prawny i Kadr


Wystąpienie pokontrolne: DOR.I.09131- 9/ 07 z dnia 09.08.2007r.


4. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami
publicznymi w zakresie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji za lata 2005-2006.
Kontrola w dniach od 01.08.2007r do 18.09.2007r.
Kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu5. Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi
Kontrola w dniu 27.09.2007r.
Kontrolujący: Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich


6. Kontrola w zakresie gospodarki kasowej oraz rozrachunków w zakresie zobowiązań.
Kontrola w dniach od 11.10.2007r. do 31.10.2007 r 
Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego


7. Kontrola pomieszczeń kuchni
Kontrola w dniu 27.05.2008 r
Kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach


8. Kontrola aktywów trwałych - wartości niematerialnych i prawnych, aktywów trwałych oraz struktury i celowości ponoszonych kosztów
Kontrola w dniach od 05.08.2008 r do 04.09.2008 r.
Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego


9. Kontrola realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem, oraz wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2007 r.
Kontrola w  dniach od 10.10.2008 do 31.10.2008 r.
Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Wystąpienie pokontrolne: DZD IV/0913/14/08 z dnia 13.11.2008 r.


10. Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krapkowicach.
Kontrola w dniu: 14.01.2009 r

11. Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Kontrola w dniu: 04.05.2009 r

12. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publoicznymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie: "Ochrona i rozwój zasobów botanicznych - gatunki egzotyczne Moszna".
Kontrola w dniu: 08.01.2009
Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2007-08-22 15:15:05
Wprowadził do BIP: Łukasz KosińskiData modyfikacji: 2010-01-08 11:08:44
Ilość wyświeleń artykułu: 628Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński